Rólunk mondták

Home / Rólunk mondták

Vákuumos szennyvízhálózat üzemeltetési tapasztalatok

Szentistvánon 2011-ben

Intézményünk négy település szennyvizét gyűjti és kezeli, ebből kettő gravitációs rendszerű, kettő pedig vákuumos.

A beruházás 2006-ban készült el és az óta üzemel a rendszerünk. Szentistván és Mezőkeresztes településeken öt vákuum gépházhoz több mint 800 db vákuum akna tartozik. Az aknák magyar fejlesztésű VAL-VAC2 szelepekkel, ill. vezérlő fejekkel lettek szerelve.

Teljes rendszerbeszabályozásuk eredményeként a 2009-es, 2010-es évben az energia megtakarításuk 83 626 kWh/év volt, ami 3 630 000 Ft./év költségcsökkentést jelentett.

Eddigi tapasztalataink nagyon kedvezőek a szelepek működésével kapcsolatban, ám a 2010-es év nagyon próbára tette a rendszert.

Az elmúlt év csapadékos időjárása, ill. belvizes időszaka nagy igénybevételnek tette ki úgy a gravitációs, mint vákuumos rendszerünket. Június, július hónapban egy vákuumágnál megtapasztaltuk a vízdugó kialakulását, – ami azt jelenti, hogy tömör vízdugó alakult ki levegő nélkül- amivel eddig még nem találkoztunk. Ennek egyik oka a lakosság részéről szabálytalanul betermelt talajvíz nagy mennyisége volt. Ezt a hibát sikerült pár nap alatt megoldanunk.

A belvizes helyzet az év végére tovább romlott és ehhez párosult még a téli hóolvadás, ami azt idézte elő, hogy valamennyi gépházunknál ugyanazt tapasztaltuk, mint a nyári meghibásodásnál, vagyis feltelt vízzel a rendszer.

Ez az év végére odáig vezetett, hogy a karbantartói létszámmal, – ami 4 fő – nem voltunk képesek megakadályozni a teljes elvizesedést.

Ezért segítséget kértünk a RÁK ANTENNA szakemberitől, akik a januári hónapban, mint egy 10 napos kemény munkával megoldották a kialakult rendkívüli helyzetet.

 Az elvizesedett ágak leürítése is gigászi feladat volt, ám a működőképesség megtartása még nagyobb kihívást jelentett. A leürített aknák a kis áramlási sebesség miatt folyamatosan fennakadtak, így száznál is több hibaelhárítást kellett végezniük mire el tudták érni a fenntartható folyamatos üzemet.

A hibák újbóli kialakulásának megelőzésére a vákuumágak végére, ill. közepére kisebb vákuumértéknél nyitó szelepeket építettek be, amik extrém vízhozam esetén, és alacsony ? akár 0,2-es ? vákuum mellett is képesek teljes keresztmetszetben kinyitni, és megfelelő mennyiségű levegő-szennyvíz arányt biztosítani a rendszer számára.

Normál szennyvízmennyiség esetén vissza lehet állítani őket kisebb levegőutánengedésre, javítva a fajlagos energiafelhasználási mutatót.

Az eddig eltelt 1 hónap tapasztalatai alapján mondhatom, hogy a beépített új fejlesztésű szelepek, ill. a lelkiismeretes munka meghozta eredményét.

Szentistván, 2011. február 3.

Holló József
Telepvezető